TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Verveling. Daar zag Marlijn het meest tegenop toen ze aan haar tussenjaar begon in mei vorig jaar. Maar daarvan heeft ze zelfs geen last gehad tijdens lockdowns, vertelt ze. ‘Soms had ik zelfs te weinig tijd voor alles wat ik aan het doen was.’

Dit is deel 2 in een serie ervaringsverhalen van jongeren met een tussenjaar dat weinig geld kostte en veel opleverde. Bekijk ook meer ervaringen en tips voor een tussenjaar in corona tijd.

Geïnvesteerd in Marlijns tussenjaar: 

 • Kosten zelf betaald: spotify/telefoon abonnement, cadeautjes, vrijetijdsuitgaven (gemiddeld
  50 per maand)
 • Ouders betaalden: kleedgeld, sportabonnement/contributie, rijlessen.
 • Tijd gewerkt: 18 uur per week bijles geven, 1 tot 2 dagen per week en in de schoolvakanties werken bij bakkerij
 • Tijd besteed aan studiekeuze: ongeveer 50 uur (meegekeken met colleges van oudklasgenoten, online open
  dagen/meeloopdagen)
 • Voorbereiding numerus fixus selectie: ongeveer 120 uur
tussenjaar tijdens corona

Tussenjaar corona: opbrengsten

 

Volgens Marlijn zijn dit de belangrijkste opbrengsten van haar tussenjaar:

 • Studiekeuze gemaakt en toegelaten
 • Rijbewijs gehaald
 • Gemiddeld 1000 salaris per maand
 • Uitgerust en ontspannen
 • Communicatieve vaardigheden geleerd door werken met leerlingen en klanten
 • Geleerd samen te werken met verschillende collega’s

 

Studiekeuze twijfels

 

‘Wat zonde dat je een tussenjaar hebt in coronatijd’, kreeg ze vaak te horen. Marlijn: ‘Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet kon reizen. Maar ik vond verder niks vervelend aan mijn tussenjaar. Het afgelopen jaar studeren had ik denk ik niet leuk gevonden, doordat alles online moest. En op kamers wonen was toen ook niet leuk.’

Lees ook: ‘Zorgt een tussenjaar voor een sterkere studiestart?’

tussenjaar tijdens corona

Zij koos voor een tussenjaar omdat ze twijfelde tussen twee studies. Geneeskunde of technische geneeskunde. Marlijn: ‘Allebei selectie-studies. Het leek mij beter om een jaar te wachten en daarin echt duidelijk te krijgen wat ik wil. In plaats van gewoon een poging te doen. 

Niet stilzitten

 

Mijn ouders moedigden het aan dat ik een tussenjaar zou nemen. Omdat ze zagen dat ik echt met die keuze zat. Zij dachten dat het wel goed zou komen met de invulling van een tussenjaar. Want zij kenden mij wel. In de onderbouw van het vwo zei ik weleens als grapje dat een jaar lang vakantie en niks doen mij heerlijk zou lijken. Maar ik kan totaal niet stilzitten.’

Ze ging bijles geven in exacte vakken en werken bij een bakkerij. ‘Van maandag tot en met donderdag van half twee tot zes gaf ik bijles. Op vrijdag en zaterdag werkte ik bij de bakker. En in het begin van het tussenjaar startte ik met rijlessen. Omdat ik bijles gaf aan examenleerlingen kon dat doorgaan tijdens de lockdowns. Dit hielp ook bij mijn studiekeuze, omdat ik merkte dat ik die exacte vakken uitleggen leuk vond. Daarnaast bij de bakker werken was een vorm van ontspanning. Even iets anders aan mijn hoofd en niet zoveel nadenken.’

 

Tussenjaar corona: wennen aan studeren

 

Om meer duidelijkheid te krijgen over haar studiekeuze keek ze mee met online hoorcolleges van de studies waar ze tussen twijfelde. Inmiddels is ze enkele maanden bezig met technische geneeskunde in Enschede. ‘Deze studie bevalt goed’, vertelt ze. ‘Maar het was best even lastig en wennen om weer hele dagen te studeren.’

Marlijns tip voor wie opziet tegen het studieritme na een tussenjaar: ‘Gun jezelf de tijd. Als je een studiekeuze maakt waar je echt achter staat. Komt het na een paar weken vanzelf goed.’