TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Vanwege de Corona-maatregelen in deze nieuwsbrief een aantal digitale mogelijkheden om leerlingen, studenten en ouders te helpen bij de afweging ‘doorstuderen of een tussenjaar’, bij het waardevol invullen van een tussenjaar en het beperken van risico’s hierbij.

Digitale gids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’.  Deze nieuwe gids is nu te downloaden vanaf onze website. Hierin staat beschreven hoe jongeren 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs kunnen verzamelen en versterken, en wat hierbij kansen en risico’s van een tussenjaar zijn. Lees meer…

Tussenjaartips in Corona-tijd. Voor wie na dit schooljaar een tussenjaar neemt is het de vraag of reizen hierin mogelijk is. In ons blog KeuzeKansen 6 tips om een tussenjaar toch waardevol te kunnen vullen. Lees meer…

Online Workshop Tussenjaarplan. Voor een goede voorbereiding van een tussenjaar en beperking van risico’s hierbij kan Workshop Tussenjaarplan nu ook online worden gevolgd.  Jongeren kunnen hieraan alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder, en liefst met 2. Ouders hoeven niet te helpen bij het maken van het persoonlijk tussenjaarplan. Zij krijgen in deze workshop aparte opdrachten en informatie omdat zij, ook onbedoeld, positieve en negatieve effecten kunnen hebben op het tussenjaar. Lees meer…

Studenten en tussenjaardecanen beantwoorden vragen via mail. Jongeren en ouders die persoonlijke vragen hebben voorafgaand of tijdens een tussenjaar kunnen deze via onze website stellen aan studenten die zelf een tussenjaar hadden en aan tussenjaardecanen. Lees meer…

(Online) 1-daagse cursus voor decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders. Op donderdag 18 juni vindt weer de cursus plaats ‘Doorstuderen of een tussenjaar? Help leerlingen en ouders op weg!’ Aangeboden door de NVSNVLAcademie. Onder voorbehoud van Corona-maatregelen bij NVSNVL in Utrecht, en anders online. Lees meer…

TussenjaarBeurs. Onder voorbehoud van Corona-maatregelen is voor de landelijke TussenjaarBeurs bij het Wellantcollege nu een datum zo kort mogelijk voor de zomervakantie gepland: donderdagmiddag en -avond 9 juli (in plaats van 9 juni).  Als deze beurs op 9 juli niet kan plaatsvinden, wordt deze zo kort mogelijk na de zomervakantie gepland; zodat deze dan ook nog waardevol kan zijn voor jongeren die in het begin van een tussenjaar zitten. Lees meer…