TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar vormt een waardevolle aanvulling op loopbaan oriëntatie en – begeleiding. Omdat dit bijdraagt aan een bewuste keuze voor studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen en ouders hierover te informeren.

Het  TussenjaarKenniscentrum is een stichting zonder winstoogmerk. Dit heeft vooralsnog geen externe financiering en wordt inhoudelijk gesteund door verenigingen van decanen en loopbaanbegeleiders VvSL en NVS-NVL en organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic.

Wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen en ouders hierover te informeren (voor meer informatie neem contact op):

Leerlingen en ouders een bezoek laten brengen aan deze website. Het TussenjaarKenniscentrum adviseert om al uw leerlingen hiertoe gelegenheid te geven voorafgaand aan het eindexamenjaar. Omdat dit kan bijdragen aan een bewuste keuze voor studeren in het hoger onderwijs en omdat een onvoorbereid tussenjaar extra risico’s met zich meebrengt. Deze website bevat aparte informatie voor ouders omdat betrokkenheid van ouders (zonder teveel bemoeienis) belangrijk is voor een waardevol tussenjaar.

Informatieve flyer voor leerlingen en ouders. Bestel hier gratis (alleen verzendkosten) de informatieve flyer van het TussenjaarKenniscentrum. Bekijk hier de voorkant van deze flyer en hier de achterkant.

Voorlichting laten geven door studenten met tussenjaar-ervaring. Wilt u oud-leerlingen die zelf een tussenjaar hadden over dit onderwerp voorlichting laten geven? Dan is het belangrijk dat zij onder meer vertellen over de vele mogelijkheden om zo’n jaar in te vullen en risico’s die hieraan zijn verbonden. Lees hier hoe het TussenjaarKenniscentrum hierbij kan helpen zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. 

Wilt u zelf Workshop Tussenjaarplan geven en/of voorlichting over de afweging ‘doorstuderen of een tussenjaar’? Neem dan deel aan de 1-daagse cursus Doorstuderen of een tussenjaar? Help leerlingen en ouders op weg. Deze wordt aangeboden door de NVS-NVL Academie i.s.m. de VvSL. Nadere informatie over de voorlichting staat hieronder. Klik hier voor nadere informatie over Workshop Tussenjaarplan. Het is ook mogelijk een deskundige van het TussenjaarKenniscentrum voorlichting of Workshop Tussenjaarplan op uw school te laten verzorgen, zie de nadere informatie hieronder.

TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op Workshop Tussenjaarplan. Klik hier voor informatie over de TussenjaarBeurs.

Voorlichting over de afweging ‘doorstuderen of een tussenjaar’. Hierbij worden leerlingen en ouders aan het denken gezet over wat er naast een goede studiekeuze en voldoende intelligentie nog meer nodig is om succesvol te kunnen studeren in het hoger onderwijs. Is meteen doorstuderen het best? Of zou een tussenjaar goed kunnen zijn? Wat zijn hiervan de mogelijkheden en risico’s? En wat blijkt hierover uit onderzoeken? Voor 195,- ex btw en reiskosten kunt u deze voorlichting laten verzorgen door een tussenjaardecaan van het TussenjaarKenniscentrum.

Workshop Tussenjaarplan laten geven op uw school. Aan deze 1,5 uur durende workshop kunnen leerlingen alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder/verzorger, en liefst met 2.  Klik hier voor nadere informatie over Workshop Tussenjaarplan. U kunt een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum deze workshop op uw school laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen en ouders. Uw school betaalt dan € 350,- ex btw en reiskosten om deze workshop op uw school te laten verzorgen door een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum.

2) Zonder kosten voor school. Deelnemende scholieren en hun ouders betalen dan inschrijfgeld van € 35,- per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat dan ook de administratie rondom deze workshop verzorgt. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde andere scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om hiervoor in te schrijven.

Bekijk hier de activiteiten van het TussenjaarKenniscentrum van april 2016 tot en met april 2019.