TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Tussenjaar-voorlichting als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden en risico’s van een tussenjaar voorafgaand aan een opleiding in het hoger onderwijs kan een waardevolle aanvulling vormen op LOB-activiteiten van uw school. Omdat kennis hierover bijdraagt aan een bewuste keuze voor studeren in het hoger onderwijs.

Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen en ouders hierover te informeren en hoe het TussenjaarKenniscentrum u hierbij kan helpen. Dit wordt inhoudelijk gesteund door verenigingen van decanen en loopbaanbegeleiders VvSL en NVS-NVL en organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic. Het TussenjaarKenniscentrum heeft geen commerciële doelstelling en onderzoekt mogelijkheden voor externe financiering om de drempel voor leerlingen, ouders en scholen zo laag mogelijk te maken en hierbij zijn onafhankelijkheid te behouden.

Voor meer informatie neem contact op.

Wat u als onderwijsprofessional allemaal kunt doen:

Leerlingen een bezoek laten brengen aan deze website. Het TussenjaarKenniscentrum adviseert om al uw leerlingen hiertoe gelegenheid te geven voorafgaand aan het eindexamenjaar. Omdat dit kan bijdragen aan een bewuste keuze voor studeren in het hoger onderwijs, en omdat een onvoorbereid tussenjaar extra risico’s met zich meebrengt.

Voorlichting geven over de afweging ‘doorstuderen of een tussenjaar’. Hierbij worden leerlingen en ouders aan het denken gezet over wat er naast een goede studiekeuze en voldoende intelligentie nog meer nodig is om succesvol te kunnen studeren in het hoger onderwijs. Is meteen doorstuderen het best? Of en hoe zou een tussenjaar goed kunnen zijn? Wat zijn hiervan de mogelijkheden en risico’s? En wat blijkt hierover uit onderzoeken? Als u deze voorlichting zelf wilt geven, kunt u deelnemen aan de 1-daagse cursus Doorstuderen of een tussenjaar? Help leerlingen en ouders op weg. Deze wordt aangeboden door de NVS-NVL Academie i.s.m. de VvSL. U kunt deze voorlichting ook laten geven voor € 195,- ex btw en reiskosten door een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum.

Leerlingen die een tussenjaar overwegen en hun ouders de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan Workshop Tussenjaarplan. Deze duurt 1,5 uur en hieraan kunnen scholieren alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder, en liefst met 2. In deze workshop krijgen scholieren en ouders apart van elkaar opdrachten die hen helpen ontdekken wat voor hen/hun kind de beste invulling van een tussenjaar kan zijn. Ouders krijgen in deze workshop aparte informatie en opdrachten om ervoor te zorgen dat ze hun kind bij het tussenjaar goed kunnen begeleiden. Aan de hand van opdrachten gaan scholieren en ouders met elkaar in gesprek over elkaars wensen en twijfels bij het tussenjaar. Als u Workshop Tussenjaarplan zelf wilt geven, kunt u deelnemen aan de 1-daagse cursus Doorstuderen of een tussenjaar? Help leerlingen en ouders op weg. Deze wordt aangeboden door de NVS-NVL Academie i.s.m. de VvSL. U kunt leerlingen en ouders ook wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan deze workshop met open inschrijving. Of u kunt een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum deze workshop op uw school laten verzorgen op de volgende 2 manieren. 1) Zonder kosten voor school. Deelnemende scholieren en hun ouders betalen dan inschrijfgeld van € 35,- per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat de administratie rondom deze workshop verzorgt. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde andere scholen in de regio de gelegenheid worden geboden om hiervoor in te schrijven. 2) Zonder kosten voor leerlingen en ouders. Uw school betaalt dan € 295,- ex btw en reiskosten om deze workshop op uw school te laten verzorgen door een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum.

Leerlingen die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op Workshop Tussenjaarplan. De TussenjaarBeurs bevat stands, presentaties en workshops van aanbieders van tussenjaar-activiteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast geven deskundigen hier voorlichting over effecten van een tussenjaar en mogelijkheden om risico’s te beperken.

Op uw studiekeuzemarkt een stand van het TussenjaarKenniscentrum aanbieden. Omdat dit nog geen externe financiering heeft, is dit zonder budget alleen mogelijk als uw school binnen 3 maanden na de studiekeuzemarkt 1 avond ruimte biedt om Workshop Tussenjaarplan door het kenniscentrum te laten verzorgen voor leerlingen van uw school die een tussenjaar overwegen en hun ouders. Degenen die daaraan willen deelnemen betalen dan inschrijfgeld (€ 35,- per gezin) aan het kenniscentrum, dat ook de administratie verzorgt. Planning van de workshop vindt plaats in overleg. Indien uw school hiervoor wel budget heeft, kunt u voor € 195,- ex btw en reiskosten een (ervarings)deskundige van het TussenjaarKenniscentrum een stand op uw studiekeuzemarkt laten verzorgen.

Vanuit het Tussenjaarkenniscentrum zijn al lezingen, workshops en trainingen gegeven aan scholieren, ouders en decanen van o.a.: decanenkringen Utrecht, Groningen, Zuid- en Midden Limburg, Den Haag e.o. , Friesland, Nijmegen eo, West-Brabant, Rotterdam e.o., Kennemerkring
Zernike College Groningen
Bernard Lievegoed School Maastricht
Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Kandinsky College Nijmegen
Hofstad Lyceum Den Haag
GSR Rotterdam
Koningin Wilhelmina College Culemborg
Helicon Nijmegen
SG Canisius Almelo
Ashram College Alphen aan den Rijn
Almere College
Marne College Bolsward
Montessori Lyceum Herman Jordan Utrecht
Comenius College Hilversum
Pallas Athene College Ede
Etty Hillesum College Den Helder
Montessori Lyceum Amsterdam
Coornhert Gymnasium Gouda