TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Een tussenjaar kan grote positieve en negatieve effecten hebben op de (studie)loopbaan; afhankelijk van hoe dit wordt ingevuld. Een waardevol tussenjaar hoeft niet veel geld te kosten en reizen is hiervoor niet per se nodig. Voorlichting over mogelijkheden en risico’s hiervan is daarom belangrijk bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor alle jongeren.

Kansenongelijkheid kan onbedoeld worden vergroot als de optie van een tussenjaar alleen kort wordt benoemd, zonder hierbij ook aan ouders voorlichting te geven over risico’s en  mogelijkheden hiervan. Lees meer…

Hieronder leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen/studenten en ouders hierover te informeren. Voor meer informatie neem contact op en/of schrijf in voor onze nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar).

Gratis materiaal ExpertisepuntLOB. Gebruik deze LOB-lesinstructie die werd gemaakt voor de opdrachtenbank van ExpertisepuntLOB. Ook nuttig voor leerlingen die geen tussenjaar nemen van 4/5 havo, 5/6 vwo en mbo niveau 4. Met mogelijkheid om ouders hierover goed te informeren zonder dat ze hiervoor naar school hoeven te komen. Lees meer…

Nationale Tussenjaarbeurs. U kunt leerlingen/studenten die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de Nationale Tussenjaarbeurs. Deze vormt een aanvulling op workshop Tussenjaarplan (zie hieronder). Lees meer…

Workshop Tussenjaarplan. Klik hier voor informatie over de inhoud van deze workshop en data waarop deze plaatsvindt met open inschrijving. Bekijk reacties van decanen hierop. U kunt deze workshop online of op uw school laten verzorgen door een LOB-deskundige van het TussenjaarKenniscentrum op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen/studenten en ouders. Uw onderwijsinstelling betaalt € 375,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor de onderwijsinstelling. Leerlingen/studenten en ouders betalen € 29,50 per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat hiervoor de administratie regelt. Hierbij geldt een minimum van 12 deelnemende gezinnen. Desgewenst kan aan leerlingen en ouders van bepaalde scholen in de regio gelegenheid worden geboden om ook deel te nemen.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de academie van BiOND (ontstaan uit fusie van verenigingen van decanen en leerlingbegeleiders NVSNVL en VvSL).