TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is een waardevol onderdeel van loopbaanoriëntatie en – begeleiding, omdat dit bijdraagt aan bewuste toekomstkeuzes en bewust kiezen voor studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen/studenten en ouders hierover te informeren.

Voor meer informatie neem contact op. Inschrijven voor onze nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar) kan hier.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de NVSNVL-Academie (ook voor niet-leden).

Gratis eGids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’. In deze beknopte digitale gids voor leerlingen/studenten en ouders staat beschreven hoe 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs kunnen worden verzameld en versterkt, en welke kansen en risico’s een tussenjaar hierbij geeft. Lees meer…

(online) TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen/studenten die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op Workshops Studiesucces en Tussenjaar en Tussenjaarplan (zie onderaan deze pagina). Lees meer…

Gratis posters. Met onderstaande poster kunt u leerlingen en studenten die misschien aan een tussenjaar denken eenvoudig informeren. Bestel hier gratis.

(online) Workshops Tussenjaarplan en Studiesucces en Tussenjaar. Klik hier voor informatie over de opzet en inhoud van deze workshops. U kunt een tussenjaardecaan van het TussenjaarKenniscentrum deze workshops online of op uw onderwijsinstelling laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen/studenten en ouders. Uw onderwijsinstelling betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor de onderwijsinstelling. Leerlingen/studenten en ouders betalen € 29,50 per gezin voor deelname aan een online versie van deze workshop. Vindt deze workshop op uw onderwijsinstelling plaats dan bedraagt het inschrijfgeld € 35,- per gezin. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om in te schrijven. Het TussenjaarKenniscentrum verzorgt de administratie hierbij.