TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Een tussenjaar kan positieve en negatieve effecten hebben op de (studie)loopbaan; afhankelijk van hoe dit wordt ingevuld. Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is daarom een waardevol onderdeel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen/studenten en ouders hierover te informeren.

Voor meer informatie neem contact op. Inschrijven voor onze nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar) kan hier.

Video infosessie decanendag Radboud Universiteit. Op de decanendag van Radboud Universiteit op 20 mei 2021 gaf oprichter van het TussenjaarKenniscentrum Daniëlle Vogels een infosessie met de titel ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en risico’s’. Bekijk hier (4e blok van boven op de pagina waar deze link naar verwijst).

Gratis LOB-lespakket. Ook nuttig voor leerlingen die geen tussenjaar nemen. Voor 4/5 havo, 5/6 vwo en mbo niveau 4. Lees meer…

(online) workshop Tussenjaarplan. Klik hier voor informatie over deze workshop. Bekijk reacties van decanen. U kunt deze workshop door een LOB-deskundige van het TussenjaarKenniscentrum – online of op uw onderwijsinstelling – laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen/studenten en ouders. Uw onderwijsinstelling betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor de onderwijsinstelling. Leerlingen/studenten en ouders betalen € 29,50 per gezin voor deelname aan een online versie van deze workshop. Vindt deze workshop op uw onderwijsinstelling plaats dan bedraagt het inschrijfgeld € 35,- per gezin. Het TussenjaarKenniscentrum verzorgt de administratie.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de NVSNVL-Academie (ook voor niet-leden).

(online) TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen/studenten die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op workshop Tussenjaarplan. Lees meer…