TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is een waardevol onderdeel van loopbaanoriëntatie en – begeleiding; omdat dit bijdraagt aan bewuste toekomstkeuzes en bewust kiezen voor studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen/studenten en ouders hierover te informeren.

Voor meer informatie neem contact op. Inschrijven voor onze nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar) kan hier.

Video infosessie decanendag Radboud Universiteit. Op de decanendag van Radboud Universiteit op 20 mei 2021 gaf oprichter van het TussenjaarKenniscentrum Daniëlle Vogels een infosessie met de titel ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en risico’s’. Bekijk hier (4e blok van boven op de pagina waar deze link naar verwijst).

Gratis LOB-lespakket. Ook nuttig voor leerlingen die geen tussenjaar nemen. Met instructie voor een LOB-les, voorlichtingsvideo en e-gids waarin staat beschreven hoe 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs kunnen worden verzameld en versterkt, en welke kansen en risico’s een tussenjaar hierbij geeft. Lees meer…

(online) workshop Tussenjaarplan. Klik hier voor informatie over deze workshop. Al tientallen scholen bieden hun leerlingen en ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan deze workshop. Bekijk reacties van decanen hierop. U kunt deze workshop door een tussenjaardecaan en LOB-deskundige van het TussenjaarKenniscentrum online of op uw onderwijsinstelling laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen/studenten en ouders. Uw onderwijsinstelling betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor de onderwijsinstelling. Leerlingen/studenten en ouders betalen € 29,50 per gezin voor deelname aan een online versie van deze workshop. Vindt deze workshop op uw onderwijsinstelling plaats dan bedraagt het inschrijfgeld € 35,- per gezin. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om in te schrijven. Het TussenjaarKenniscentrum verzorgt de administratie hierbij.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de NVSNVL-Academie (ook voor niet-leden).

(online) TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen/studenten die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op workshop Tussenjaarplan. Lees meer…