TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is een waardevol onderdeel van loopbaan oriëntatie en – begeleiding, omdat dit bijdraagt aan bewuste toekomstkeuzes en bewust kiezen voor studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen en ouders hierover te informeren. Voor meer informatie neem contact op.

Het  TussenjaarKenniscentrum wordt inhoudelijk gesteund door verenigingen van decanen en loopbaanbegeleiders VvSL en NVS-NVL en organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic. Dit is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder externe financiering.

Informatieve flyer voor leerlingen en ouders. Bestel hier gratis (alleen verzendkosten) de informatieve flyer van het TussenjaarKenniscentrum. Bekijk hier de voorkant van deze flyer en hier de achterkant.

Zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de NVSNVL-Academie (ook voor niet-leden).

Digitale gids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’. In deze beknopte digitale gids voor leerlingen en ouders staat beschreven hoe 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs kunnen worden verzameld en versterkt, en welke kansen en risico’s een tussenjaar hierbij geeft. Voor een goed geïnformeerde en bewuste keuze voor al dan niet meteen doorstuderen. Lees meer…

Voorlichting door studenten met tussenjaar-ervaring. Wilt u oud-leerlingen die zelf een tussenjaar hadden over dit onderwerp voorlichting laten geven? Dan is het belangrijk dat zij onder meer vertellen over de vele mogelijkheden om zo’n jaar in te vullen en risico’s die hieraan zijn verbonden. Lees meer..

Workshop Studiesucces en tussenjaar (kan ook online). Hierin worden leerlingen en ouders aan de hand van informatie en opdrachten met elkaar in gesprek gebracht over verschillende benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs, over hoe deze kunnen worden verzameld en versterkt, en hoe een tussenjaar hierbij kansen en risico’s kan opleveren. Deze workshop duurt minimaal 45 minuten en kan online of op uw onderwijsinstelling worden verzorgd. Voor meer informatie over mogelijkheden en kosten neem contact op.

Workshop Tussenjaarplan (kan ook online).  Aan deze workshop van 1,5 uur kunnen leerlingen alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder, en liefst met 2. Klik hier voor informatie over de opzet en inhoud van deze workshop. U kunt een tussenjaardecaan van het TussenjaarKenniscentrum deze workshop online of op uw school laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen en ouders. Uw school betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor school. Deelnemende scholieren en hun ouders betalen inschrijfgeld van € 35,- per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat in dit geval ook de administratie rondom deze workshop verzorgt. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde andere scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om hiervoor in te schrijven.

TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op Workshop Tussenjaarplan. Lees meer…