TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is een waardevol onderdeel van loopbaan oriëntatie en – begeleiding, omdat dit bijdraagt aan bewuste toekomstkeuzes en bewust kiezen voor studeren in het hoger onderwijs. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen en ouders hierover te informeren. Voor meer informatie neem contact op.

Het  TussenjaarKenniscentrum is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder externe financiering. Deze wordt inhoudelijk gesteund door verenigingen van decanen en loopbaanbegeleiders VvSL en NVS-NVL en organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de NVSNVL-Academie (ook voor niet-leden).

Gratis eGids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’. In deze beknopte digitale gids voor leerlingen en ouders staat beschreven hoe 7 benodigdheden voor succesvol studeren in het hoger onderwijs kunnen worden verzameld en versterkt, en welke kansen en risico’s een tussenjaar hierbij geeft. Lees meer…

Lesinstructie. Bij bovengenoemde gids is een beknopte lesinstructie gemaakt voor decanen, studieloopbaanbegeleiders en mentoren. Deze bevat onder meer enkele opdrachten die leerlingen aan hun ouders kunnen voorleggen; omdat het voor alle leerlingen en hun ouders waardevol is om hierover breed te worden geïnformeerd en aan het denken gezet. Lees meer…

Informatieve flyer voor leerlingen en ouders. Bestel hier gratis (alleen verzendkosten) de informatieve flyer van het TussenjaarKenniscentrum. Bekijk hier de voorkant van deze flyer en hier de achterkant.

(online) Workshops Tussenjaarplan en Studiesucces en Tussenjaar. Klik hier voor informatie over de opzet en inhoud van deze workshops. U kunt een tussenjaardecaan van het TussenjaarKenniscentrum deze workshops online of op uw school laten verzorgen op de volgende 2 manieren:

1) Zonder kosten voor leerlingen en ouders. Uw school betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor school. Deelnemende scholieren en hun ouders betalen inschrijfgeld van € 35,- per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat in dit geval ook de administratie rondom deze workshop verzorgt. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde andere scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om hiervoor in te schrijven.

(online) TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op Workshops Studiesucces en Tussenjaar en Tussenjaarplan. Lees meer…