TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting over tussenjaar als onderdeel van LOB

  1. per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat hiervoor de administratie regelt. Hierbij geldt een minimum van 10 deelnemende gezinnen. Desgewenst kan aan leerlingen en ouders van bepaalde scholen in de regio gelegenheid worden geboden om ook deel te nemen.

Een tussenjaar kan grote positieve en negatieve effecten hebben op de (studie)loopbaan; afhankelijk van hoe dit wordt ingevuld. Voorlichting over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar is daarom een waardevol onderdeel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding voor alle jongeren. Een waardevol tussenjaar hoeft niet veel geld te kosten en reizen is hiervoor niet per se nodig. Op deze pagina leest u wat u als onderwijsprofessional kunt doen om leerlingen/studenten en ouders hierover te informeren.

Voor meer informatie neem contact op. Inschrijven voor onze nieuwsbrief (verschijnt 4x per jaar) kan hier.

Video infosessie decanendag Radboud Universiteit. Op de decanendag van Radboud Universiteit op 20 mei 2021 gaf oprichter van het TussenjaarKenniscentrum Daniëlle Vogels een infosessie met de titel ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en risico’s’. Bekijk hier (4e blok van boven op de pagina waar deze link naar verwijst).

Gratis LOB-lespakket. Ook nuttig voor leerlingen die geen tussenjaar nemen. Voor 4/5 havo, 5/6 vwo en mbo niveau 4. Lees meer…

(online) workshop Tussenjaarplan. Klik hier voor informatie over de inhoud van deze workshop en data waarop deze plaatsvindt met open inschrijving. Bekijk reacties van decanen hierop. U kunt deze workshop door een LOB-deskundige van het TussenjaarKenniscentrum laten verzorgen op de volgende 2 manieren (online of op uw onderwijsinstelling):

1) Zonder kosten voor leerlingen/studenten en ouders. Uw onderwijsinstelling betaalt € 350,- ex btw en reiskosten.

2) Zonder kosten voor de onderwijsinstelling. Leerlingen/studenten en ouders betalen € 29,50 per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat hiervoor de administratie regelt. Hierbij geldt een minimum van 10 deelnemende gezinnen. Desgewenst kan aan leerlingen en ouders van bepaalde scholen in de regio gelegenheid worden geboden om ook deel te nemen.

Wilt u zelf goed gefundeerde voorlichting en workshops over dit onderwerp geven? Neem dan deel aan 1-daagse cursus ‘Studiesucces en tussenjaar: help leerlingen en ouders op weg’ van de academie van BiOND (1 sept. 2021 ontstaan door samengaan van verenigingen van decanen en leerlingbegeleiders NVSNVL en VvSL). De eerstvolgende editie van deze cursus vindt plaats op 3 februari 2022.

(online) TussenjaarBeurs. U kunt leerlingen/studenten die een tussenjaar overwegen en hun ouders informeren over de landelijke TussenjaarBeurs. Deze vormt een aanvulling op workshop Tussenjaarplan. Lees meer…