TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Voorlichting door studenten met tussenjaar-ervaring

Oud-leerlingen die een tussenjaar hadden voorlichting laten geven over dit onderwerp kan heel waardevol zijn. Tenminste, als zij niet alleen vertellen over de manier waarop zij dit zelf invulden wat hieraan geweldig was. Het TussenjaarKenniscentrum kan hen materialen en een persoonlijke instructie geven om ervoor te zorgen dat zij een goed gefundeerde voorlichting kunnen verzorgen, waarbij zij ingaan op de vele mogelijkheden om een tussenjaar in te vullen, risico’s die hieraan zijn verbonden en mogelijkheden om deze te beperken. Hun eigen ervaringen kunnen zij hierin eenvoudig verwerken.

Om dit te kunnen doen zonder kosten in rekening te brengen aan uw school zijn 2 dingen nodig:

  1. U gaat zelf op zoek naar 1 of 2 oud-leerlingen van uw school die een tussenjaar hadden en die dit willen doen. 
  2. Uw school biedt enige tijd na deze voorlichting gelegenheid aan leerlingen en ouders om deel te nemen aan  Workshop Tussenjaarplan. Leerlingen kunnen hieraan alleen deelnemen samen met tenminste 1 ouder, en liefst met 2. Deze workshop wordt dan verzorgd door een tussenjaardecaan van het TussenjaarKenniscentrum. Dit kan op de volgende 2 manieren:

    a) Zonder kosten voor leerlingen en ouders. Uw school betaalt € 350,- ex btw, en indien dit geen online workshop betreft ook reiskosten. 

    b) Zonder kosten voor school. Deelnemende scholieren en hun ouders betalen inschrijfgeld van € 35,- per gezin aan het TussenjaarKenniscentrum, dat in dit geval ook de administratie rondom deze workshop verzorgt. Het minimum aantal deelnemers is hierbij 10 leerlingen. Desgewenst kan ook aan leerlingen en ouders van bepaalde andere scholen in uw regio de gelegenheid worden geboden om hiervoor in te schrijven.

Voor meer informatie neem contact op.