TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Het TussenjaarKenniscentrum is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder externe financiering. Deze wil ervoor zorgen dat vanuit onderwijsinstellingen aan alle leerlingen en ouders brede informatie wordt gegeven over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar, als onderdeel van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Omdat een tussenjaar positieve en negatieve effecten kan hebben op de (studie)loopbaan.

Dit wordt inhoudelijk gesteund door de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders VvSL, de Vereniging voor begeleiders in het vo en mbo NvS-NvL en de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic.

De Rijksoverheid verwijst alle gebruikers van de tool Tussenjaar nemen: wat moet ik regelen naar informatie op de website van het TussenjaarKenniscentrum en naar workshop Tussenjaarplan.

Het TussenjaarKenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie door:

  • deze website, onze nieuwsbrief en social mediakanalen
  • verzorgen van voorlichting
  • verzorgen van cursussen voor decanen en studieloopbaanbegeleiders
  • verspreiden van een LOB-lespakket
  • aanbieden van workshop Tussenjaarplan
  • organiseren van de TussenjaarBeurs
  • mogelijk maken van onderzoek naar dit onderwerp

De kern van het TussenjaarKenniscentrum bestaat uit:

In oktober 2019 is voor het TussenjaarKenniscentrum een stichting zonder winstoogmerk opgericht (KvKnr 860489577). De oprichtingsakte kwam tot stand dankzij onbezoldigde hulp van Notaris Van Schaik te Bemmel. Bestuursleden (zie hierboven) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder en er zijn geen kantoorkosten. Bekijk hier het jaarverslag 2020.