TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Missie en doelstelling

Het TussenjaarKenniscentrum is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder externe financiering die ervoor wil zorgen dat vanuit onderwijsinstellingen aan alle leerlingen/studenten en ouders informatie wordt gegeven over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar, als onderdeel van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Omdat reizen en veel geld niet per se nodig zijn voor een waardevol tussenjaar. En omdat een tussenjaar grote positieve en negatieve effecten kan hebben op de (studie)loopbaan, afhankelijk van hoe dit wordt ingevuld.

Activiteiten

Het TussenjaarKenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie door:

 • deze website, onze nieuwsbrief en social mediakanalen
 • verzorgen van voorlichting
 • verzorgen van cursussen en workshops voor decanen en studieloopbaanbegeleiders
 • verspreiden van een LOB-lespakket
 • aanbieden van workshop Tussenjaarplan
 • organiseren van de TussenjaarBeurs
 • initiëren van onderzoek naar dit onderwerp

Dit wordt inhoudelijk gesteund door vereniging voor begeleiders in onderwijs BiOND en de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic. Verder wordt hiernaar onder meer verwezen door Studiekeuze123 (opgericht door studenten, het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden). De Rijksoverheid verwijst alle gebruikers van de tool Tussenjaar nemen: wat moet ik regelen naar informatie op onze website en naar workshop Tussenjaarplan.

De kern van het TussenjaarKenniscentrum bestaat uit:

Studenten met tussenjaar-ervaring: Emma, Lidy, Kars, MinaKim, Dianne, Emma en Sandra en Noah (in het eerste en tweede filmpje op deze pagina). En:

 • Mohammed Jâouna, docent, trainer en coach bij onder meer ROC van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam.
 • Jos Karssies, studentendecaan van Rijksuniversiteit Groningen.
 • Hermien Miltenburg, bestuurslid van het TussenjaarKenniscentrum, voorzitter van het Tussenjaarfonds, maker van Studiekeuzekind.nl  en voorlichter van Wageningen University.
 • Leo Molenaar, persoonlijk coach en studiekeuze- en loopbaanadviseur bij Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Irma Poelman, decaan van Yuverta mbo Houten (voorheen Wellant College).
 • Hans Roorda, bestuurslid van het TussenjaarKenniscentrum, decaan havo/vwo van GSG Guido, trainer van de Loopbaangroep en projectleider van de Projectgroep havo-hbo regio Amersfoort.
 • Ineke van der Sar, decaan van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest.
 • Fenna Schrauwen, persoonlijk coach en decaan bij Dalton Lyceum Barendrecht.
 • Daniëlle Vogels, oprichter/directeur-bestuurslid van het TussenjaarKenniscentrum en jongerencoach gespecialiseerd in studiekeuzebegeleiding.
 • Maritha Westhout, trajectbegeleider zorg & vertrouwenspersoon studenten bij Curio (voorheen ROC West-Brabant).

In oktober 2019 is voor het TussenjaarKenniscentrum een stichting zonder winstoogmerk opgericht (KvKnr 860489577). De oprichtingsakte kwam tot stand dankzij onbezoldigde hulp van Notaris Van Schaik te Bemmel. Voor deze website krijgen wij onbezoldigde hulp van onder meer Clonable. Bestuursleden (zie hierboven) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder en er zijn geen kantoorkosten. Lees hier ons jaarverslag over 2020 en hier ons jaarverslag over 2021.