TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Missie en doelstelling: Het TussenjaarKenniscentrum is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en zonder externe financiering. Deze wil ervoor zorgen dat vanuit onderwijsinstellingen aan alle leerlingen en ouders brede informatie wordt gegeven over de mogelijkheden, kansen en risico’s van een tussenjaar, als onderdeel van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Omdat een tussenjaar grote positieve en negatieve effecten kan hebben op de (studie)loopbaan, afhankelijk van hoe dit wordt ingevuld.

Dit wordt inhoudelijk gesteund door vereniging voor begeleiders in onderwijs BiOND (1 sept. 2021 ontstaan door samengaan van verenigingen van decanen en leerlingbegeleiders NVSNVL en VvSL) en de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs Nuffic. Ook Studiekeuze123 (opgericht door studenten, het hoger onderwijs en het ministerie van Onderwijs om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden) verwijst naar ons. De Rijksoverheid verwijst alle gebruikers van de tool Tussenjaar nemen: wat moet ik regelen naar informatie op onze website en naar workshop Tussenjaarplan.

Activiteiten: het TussenjaarKenniscentrum verzamelt en verspreidt informatie door:

  • deze website, onze nieuwsbrief en social mediakanalen
  • verzorgen van voorlichting
  • verzorgen van cursussen voor decanen en studieloopbaanbegeleiders
  • verspreiden van een LOB-lespakket
  • aanbieden van workshop Tussenjaarplan
  • organiseren van de TussenjaarBeurs
  • mogelijk maken van onderzoek naar dit onderwerp

De kern van het TussenjaarKenniscentrum bestaat uit:

In oktober 2019 is voor het TussenjaarKenniscentrum een stichting zonder winstoogmerk opgericht (KvKnr 860489577). De oprichtingsakte kwam tot stand dankzij onbezoldigde hulp van Notaris Van Schaik te Bemmel. Bestuursleden (zie hierboven) ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder en er zijn geen kantoorkosten. Bekijk hier het jaarverslag 2020.