TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Hallo, ik ben Hans Roorda uit Amersfoort, ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs.

Als docent Duits en Bewegingsonderwijs en mentor raakte ik meer en meer verwonderd hoe iedere leerling uniek is, maar ook hoe een leerling ondersteuning nodig heeft om dat te ontdekken. Vanuit deze interesse heb ik de stap gezet decaan te worden en ben ik opgeleid als schoolcoach loopbaanreflectiegesprekken voeren door Marinka Kuijpers, landelijke bekend als deskundig LOB-voorvechtster. Als trainer ben ik betrokken bij de Loopbaangroep. Ik inspireer vanuit verwonderde gedrevenheid graag ouders, docenten en mentoren om loopbaangericht te denken en leerlingen meer persoonlijk te begeleiden vanuit het motto: Help jouw leerling ontdekken wie hij is, niet alleen wat hij wil worden!

Een tussenjaar zie ik als een kans voor met name gediplomeerde havo- en vwo-leerlingen om als leerling in rustiger vaarwater meer over jezelf te ontdekken (kwaliteiten en motieven) en daar een meer weloverwogen studiekeuze aan te verbinden. Daarvoor is een activiteitenplan voor het tussenjaar en regelmatige bezinning in de vorm van reflectiegesprekken nodig. 

Als decaan stel ik vast dat de belangstelling voor een tussenjaar de laatste jaren toeneemt, ook bij wie al wel vooraf helder heeft op welke studie na het tussenjaar de keuze valt. Een van mijn kinderen heeft een tussenjaar gedaan en dat heeft hem goed verder geholpen. Via het TussenjaarKenniscentrum heb ik mij verdiept in wat bekend is over (ervaringen met) een tussenjaar en dit heeft mijn beeld verbreed en dermate verdiept, dat ik graag bijdraag aan de missie van het TussenjaarKenniscentrum.