TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Hallo, ik ben Hermien Miltenburg. Ik ben oudervoorlichter bij Wageningen University en heb zelf drie studerende kinderen. Mijn loopbaan ben ik begonnen als docent geschiedenis en docent Nederlands. Later heb ik een opleiding tot sr. communicatieadviseur gevolgd. Ondanks mijn onderwijsachtergrond vond ik het lastig mijn kinderen te coachen bij studiekeuze. Dat was het begin van me verdiepen in de rol van ouders tijdens het studiekeuzeproces en in het eerste studiejaar. Kennis en ervaring die ik graag doorgeef op ouderavonden, nieuwsbrief, site www.studiekeuzekind.nl en tijdens trainingen aan mentoren en decanen.

Waarom meer over ‘tussenjaar’?

Ik schrijf graag meer over alles dat te maken heeft met tussenjaar, twijfelen over je toekomst en nadenken over kansen. Het lijkt alsof ‘doorstuderen’ de enige goede optie is voor jongeren na havo of vwo. De praktijk is gelukkig heel anders.

Nadenken over de toekomst in brede zin is het onderwerp van dit blog. Denk dan aan:

  • een tussenjaar na de middelbare school
  • een tussenjaar na je bacheloropleiding
  • een tussenjaar na je masteropleiding
  • een combinatie van leren en werken na havo/vwo

Ik heb vooral ervaring met havo/vwo en hbo/wo. Maar veel van mijn artikelen zijn ook geschikt voor studenten/leerlingen van vmbo/mbo. Ik hoop dat deskundigen uit deze onderwijshoek mijn artikelen aan kunnen vullen.