TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Tussenjaar ja of nee?

Goed idee!

Een tussenjaar kan goed voor jou zijn als je:

  • meer tijd wilt om je te oriënteren op een studiekeuze.
  • zin hebt in andere dingen dan studeren.
  • nadenkt over hoe je dit jaar wilt invullen.

Slecht idee!

De risico’s van een tussenjaar kun je vergroten als je:

  • eraan begint zonder goede voorbereiding.
  • jouw ouders zoveel mogelijk laat regelen en betalen  voor de invulling van jouw tussenjaar.

Gratis eGids

 

Digitale gids ‘Studiesucces en tussenjaar: kansen en gevaar’ is gratis te downloaden vanaf onze website. Hierin lees je hoe je 7 benodigdheden voor studiesucces in het hoger onderwijs kunt verzamelen en versterken. En wat hierbij kansen en risico’s van een tussenjaar zijn. Zodat je goed geïnformeerd kunt kiezen tussen meteen gaan studeren of een tussenjaar.

Tussenjaar te duur?

Voor een waardevol tussenjaar heb je niet per se veel geld nodig. Ook niet als je gaat reizen. De kosten hangen af van wat je gaat doen en hoe je dit regelt. Er zijn een heleboel mogelijkheden om de kosten van een tussenjaar te beperken.

Tussenjaar risicovol?

Top-universiteiten V.S. adviseren tussenjaar

Tips

Hermien Miltenburg, oudervoorlichter van Wageningen University, geeft tips over een tussenjaar.

Tussenjaar en studie-uitval

 

Loop je minder kans op studie-uitval na een tussenjaar? Die vraag is helaas niet goed te beantwoorden. Sommige onderzoeken laten hierin geen verschil in zien en andere wel. Wat je in je tussenjaar doet heeft hierop effect. Nederlandse studenten die een tussenjaar hadden en daarin hebben gereisd stoppen in het eerste jaar iets minder vaak met hun studie dan andere eerstejaars (24% versus 27%). Dit blijkt uit onderzoek van ResearchNed (2016). Hierin was geen verschil te zien bij studenten die in hun tussenjaar hadden gewerkt en niet gereisd. Degenen die aangaven dat ze in hun tussenjaar ‘andere bezigheden’ hadden bleken in het eerste jaar van hun studie juist vaker te stoppen (33%). Welke andere bezigheden dat waren is niet onderzocht. Uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs blijkt dat studenten die een tussenjaar hadden gemiddeld minder vaak switchen van opleiding. Maar ze stoppen wel vaker helemaal met hoger onderwijs. Hierbij is niet gekeken naar verschillende invullingen van een tussenjaar.