TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Decanen over Workshop Tussenjaarplan

Tientallen scholen bieden Workshop Tussenjaarplan aan. Enkele decanen beschrijven hier hun ervaringen hiermee.

Scholen van decanenkring havo/vwo Eindhoven e.o. bieden hun leerlingen en ouders elk schooljaar gelegenheid om deel te nemen aan Workshop Tussenjaarplan. Voorzitter van deze kring en decaan van het Heerbeeck College Laurie Rademakers wil hierover graag anderen informeren. Zij schreef hierover. “Er was een tekst opgesteld door het TussenjaarKenniscentrum en deze heb ik verstuurd in onze decanenkring en binnen onze school. Het kenniscentrum voorzag zelf in de registratie van de aanmeldingen en de financiën. De workshop is inhoudelijk ook erg goed bevallen: deze is zowel informatief als activerend. Daniëlle Vogels geeft de workshop met humor, wat ook nodig is bij zo’n onderwerp als dit, wat voor sommige ouders toch enigszins beladen is.

‘ Ik zou andere decanenkringen ook aanraden om het zo te organiseren’

Er zitten een aantal oefeningen in de workshop waarbij zowel leerlingen als ouders nadenken over de inhoud en de risico’s van een mogelijk tussenjaar, en daarna gaan de leerlingen en ouders met elkaar in gesprek. Tussendoor wordt er allerlei informatie gegeven over mogelijkheden, risico’s, tips voor ouders, etc. Dit is een sterke opbouw naar mijn mening. Ook ouders en leerlingen waren enthousiast en gaven aan dat het erg verhelderend was.

Volgend jaar wordt de workshop voor leerlingen van scholen binnen onze decanenkring op een andere school gegeven binnen de kring. Ik zou andere decanenkringen ook aanraden om het zo te organiseren, indien je om te beginnen 1 school hebt die het een avond wil faciliteren. Het kost je dan eens in de zoveel tijd(/jaar) wat tijd en je leerlingen hebben er wel ieder jaar profijt van. Echt een aanrader wat mij betreft!”

Maerlant-Lyceum Den Haag

Onderstaand artikel is geschreven door decaan bovenbouw van het Maerlant-Lyceum in Den Haag Sabina Randebrock. Zij biedt leerlingen van haar school en hun ouders elk jaar gelegenheid om deel te nemen aan deze workshop. Zelf bracht zij een bezoek aan de TussenjaarBeurs op 1 december 2018 en nam daar deel aan Workshop Tussenjaarplan. Samen met haar eigen zoon, die in 6 vwo zit, haar man en enkele leerlingen en hun ouders. Zij beschrijft hier hun ervaringen.

‘Als decaan bovenbouw begeleid ik dit jaar 160 6vwo-leerlingen, 28 van hen zijn mijn mentorleerlingen, eentje is mijn zoon. Velen zullen hun studiekeuze overhaast en onder druk van het eindexamen maken. Het uitvalspercentage van studenten in het 1e studiejaar is hoog.

Tijdens de “Leergang Psychologie van de Studiekiezer”, die ik dit jaar aan de HvA heb gevolgd (en die ik alle decanen van harte kan aanraden) werden de belemmeringen belicht waarmee onze leerlingen en kinderen bij hun studiekeuze te maken hebben. Eén ervan is hun hersenontwikkeling. De meesten zullen pas midden twintig volledig in staat zijn tot zelfstandige besluitvorming en lange-termijn-planning. De Nederlandse hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder zegt in een interview met de Volkskrant zelfs: “Docenten en ouders zijn de prefrontale cortex van tieners.”

Ook onze snel veranderende wereld maakt de studiekeuze niet eenvoudiger. De optie een tussenjaar te nemen is dan best aantrekkelijk, maar ook behoorlijk beangstigend. In één van de masterclasses van mijn leergang kwam ik in aanraking met het TussenjaarKenniscentrum. Begin december ben ik met mijn man, mijn zoon en een klein groepje ouders en leerlingen van mijn school op pad gegaan naar de “Tussenjaarbeurs” en de aansluitende “Workshop Tussenjaarplan”. Dat bleek achteraf een uitstekend plan. Iedereen was enorm enthousiast.

‘De workshop was krachtig door zijn eenvoud’

We kregen informatie over de risico’s en mogelijke voordelen van een tussenjaar en inspiratie voor de invulling ervan. Ouders moesten onder ogen zien, dat zij met hun goedbedoelde adviezen en de bereidheid om voor alles oplossingen te bedenken een risicogroep vormen. Professor Scherder zegt terecht, dat wij jongeren onze steun bij hun besluitvorming nodig hebben, maar met overbezorgdheid, organisatiedrift of het onbeperkt openen van de geldkraan schiet niemand iets op.

De workshop was krachtig door zijn eenvoud. De vragen die ons als gezin werden voorgelegd zouden wij het liefst aan de keukentafel willen bespreken, maar het komt er gewoon niet van. Tijdens de workshop raakten wij als gezin wél verwikkeld in een diepgaand gesprek met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. We hebben aan het tussenjaarplan als team samengewerkt, dat heeft ook mijn zoon zo ervaren. En dat was winst.

Ook als decaan heb ik geprofiteerd. Stel een leerling die zich na februari voor een studie inschrijft de vraag: “Heb je er eigenlijk écht zin in?” U zult verbaasd zijn. De optie tussenjaar is dan soms een open deur. Ik kijk nu uit naar de workshop die oprichter van het TussenjaarKenniscentrum Daniëlle Vogels binnenkort bij ons op school zal verzorgen.

Scholen regio Breda

Decaan Eveline Slijngard van het Stedelijk Gymnasium Breda biedt elk jaar gelegenheid aan leerlingen en ouders van scholen in die regio om op haar school deel te nemen aan deze workshop. Over de editie in maart 2019 schreef zij: ‘Na een algemene introductie over de pro’s en con’s van een tussenjaar, werden de leerlingen en hun ouders verdeeld over de Collegezaal. Danielle Vogels van het TussenjaarKennicentrum had voor de beide doelgroepen specifieke vragen bedacht, waarmee een ieder aan de slag ging. Het was aandoenlijk om te zien hoe de leerlingen probeerden ‘weg te dromen, met ogen dicht.

Daarna zochten de leerlingen en hun ouders een plekje op in onze Aula, alwaar ze samen in gesprek gingen over elkaars wensen en twijfels bij zo’n tussenjaar. De eerste aanzet van het schrijven van een Tussenjaarplan was hiermee gezet. Na afloop verzamelden we weer in de Collegezaal voor nog meer informatie en een gezamenlijke afsluiting. De volgende dag werden de leerlingen getrakteerd op een zeer uitgebreide email met vele links naar tientallen sites waar enorm veel informatie te halen viel. Ik hoop dat leerlingen thuis verder actief aan de slag gaan met hun Tussenjaarplan. Al met al een zeer leerzame avond; volgend jaar ben ik weer gastschool voor deze zinvolle workshop!