TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

In een tuinbouwbedrijf kun je meer doen dan tomaten of komkommers plukken. Je kunt er ook kennismaken met vakgebieden als logistiek, ict, techniek en marketing. Peter van der Sar zag hoe dit zijn zoon Kars in zijn tussenjaar hielp bij het maken van zijn studiekeuze. Terwijl hij geld verdiende, en werd gecoacht door zijn baas. Dit bracht Peter op het idee van het Tuinbouw Tussenjaar.

 

Video van de Westlandse Omroepstichting WOS over het Tuinbouw Tussenjaar

 

‘Toen Kars in 2018 zijn vwo-diploma haalde wist hij niet wat hij wilde gaan studeren’, vertelt zijn vader. Een aantal van zijn vrienden waren ook niet zeker van hun studiekeuze, maar schreven zich toch in voor een opleiding. ‘Hun school gaat ervan uit dat je aansluitend aan het behalen van het vwo gaat studeren.’ Bij de diploma-uitreiking zei de mentor dat degenen die gingen studeren in een boot richting hun toekomst stapten. En dat sommigen daar nog even mee wachtten. ‘Alsof mijn zoon niet aan zijn toekomst ging werken.’

 

Verantwoordelijkheid en Japanse collega’s

 

Nou, Kars ging aan het werk hoor. Zijn vrienden haakten na een paar maanden studeren af, omdat ze niet gemotiveerd genoeg waren. Maar Kars werkte een jaar lang 40 uur per week bij een tuinbouwbedrijf. Met de discipline om daarvoor elke ochtend vroeg zijn bed uit te gaan. Zo verdiende hij flink wat geld in zijn tussenjaar. En hij plukte niet alleen tomaten.

Zijn vader: ‘Hij werd verantwoordelijk voor de uitvoering van een vertical farming-experiment dat het tuinbouwbedrijf heeft opgezet in samenwerking met een Japans bedrijf. Hierdoor heeft hij concrete projectervaring opgedaan. Hij leerde verantwoording te nemen en samen te werken met zijn Japanse collega’s. Ook heeft hij met andere processen binnen de bedrijfsvoering kennisgemaakt, als logistiek en marketing. Door deze ervaringen, de coaching vanuit het bedrijf en het verkregen inzicht in zijn capaciteiten en interesses heeft Kars onlangs zijn keuze kunnen maken voor de vervolgopleiding die hij in september gaat volgen. Namelijk bedrijfseconomie in Rotterdam.’

Peter vindt de ontwikkeling die zijn zoon  zo doormaakte in zijn tussenjaar geweldig. Hij kent de tuinbouwsector en weet dat die getalenteerde jongeren hiervoor wil interesseren. Door de ervaring van zijn zoon en diens vrienden die worstelden met hun studiekeuze en motivatie, kwam hij op het idee van het Tuinbouw Tussenjaar. Dit maakt nu deel uit van de Human Capital Agenda van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland.

 

Persoonlijk ontwikkelplan

 

In een folder aan tuinbouwbedrijven schrijft hij hierover: ‘De pijlers van Tuinbouw Tussenjaar zijn de intake, het persoonlijk ontwikkelingsplan en coaching. De intake vindt plaats met de jongere en het bedrijf. De uitkomsten worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de jongere. Hierin worden onder meer de afspraken vastgelegd op welk vakgebied de jongere zich wil ontwikkelen en hoe het bedrijf hiertoe de mogelijk biedt. Ook over de coaching worden afspraken gemaakt. Het bedrijf kan hier zelf invulling aan geven; er kan ook gebruik gemaakt worden van een ervaren (externe) coach. Mocht de jongere verdere ondersteuning nodig hebben, kan gebruik gemaakt worden van een loopbaanvoucher.’

Voor meer informatie en aanmelden stuur een mail naar TuinbouwTussenjaar@glastuinbouwnederland.nl