TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Decanen over workshop Tussenjaarplan

 

Al tientallen scholen bieden hun leerlingen en ouders de mogelijkheid om deel te nemen aan deze workshop. Voor informatie over de inhoud en hoe deze workshop voor en door scholen kan worden aangeboden klik hier. Hieronder reacties van decanen hierop. Voor meer informatie neem contact op.

Lia Oegema van het Comenius College in Capelle aan den IJssel liet leerlingen en ouders op maandagavond 7 december 2020 deelnemen aan een online versie van deze workshop. De volgende dag mailde zij: ‘ Mijn collega Thomas Post en ik hebben beiden de workshop grotendeels gevolgd. We vonden het een sterk en goed onderbouwde workshop. We hebben 3 leerlingen gesproken die hebben deelgenomen. Zij waren goed te spreken over de workshop. Er waren veel meer mogelijkheden dat ze voor ogen hadden en ze waren ook terdege doordrongen van de nadelen. Een van de jongens gaf aan graag toch een studiekeuzetest te willen doen om zich toch niet alleen op het tussenjaar te richten zoals hij eerst wel van plan was. Zeker voor herhaling vatbaar wat ons betreft.’

 

‘Voor alle leerlingen van belang’

 

Op donderdag 26 november 2020 liet decaan Joske van der Hulst van het Maerlant-Lyceum in Den Haag leerlingen en ouders online deelnemen. In dit filmpje vertelt zij waarom zij dit van belang vindt voor alle leerlingen.

Decaan van het Comenius College Hilversum Rolf Nijman schreef: ‘Maandag 1 februari 2021 gaf Danielle Vogels (van Tussenjaarkenniscentrum) op verzoek van de decanen van het Comenius College in Hilversum een webinar over alles rond het Tussenjaar. Normaal doet zij dit jaarlijks ‘live’ op school, maar nu – vanwege de Corona – online. Negentwintig pc’s waren ingelogd, met achter de meeste pc’s twee ouders en een leerling. Dus pakweg 80 bezoekers van het webinar.’

 

Prikkelende vragen

 

‘Gedurende ruim een uur kwam er niet alleen heel veel zinnige informatie langs, maar maakte Danielle er ook een soort van workshop van. Prikkelende vragen voor ouders en leerlingen om samen in gesprek te gaan. Een mooie en zeer functionele werkvorm!

Goed om te horen wat er allemaal mogelijk is in een tussenjaar. Het clichébeeld dat je per se moet gaan backpacken, liefst zo ver mogelijk van huis, werd helder weggenomen. Er zijn vele mogelijkheden om een tussenjaar zinvol te vullen. En dat kan ook heel goed in Nederland zonder rugzak. Dat een tussenjaar – mits goed ingevuld – veel kan opleveren voor een jongere en de kans op betere studieresultaten daarna verhoogt bleek ook voor sommige toehoorders belangrijke info.

En … beter een tussenjaar dan aan een studie beginnen waar je niet echt achter staat. Zoals Danielle stelde: “Als je een tussenjaar overweegt dan zit daar iets achter. Waarschijnlijk dat je nog niet de juiste studiekeuze hebt gemaakt of nog niet aan studeren toe bent”. Een goed advies!

Na afloop bleef nog menig ouder en leerling even (online) ‘hangen’ om na te praten en vragen te stellen. Na mijn bedankwoordje aan Danielle bood ik aan haar info door te sturen voor wie daar belangstelling voor had. Al snel liep mijn mailbox vol. Een mooi voorbeeld van zo’n mail: Beste meneer Nijman, Het was een interessante Webinar. Kunt u mij de informatie uit de Webinar door mailen? Alvast bedankt voor de moeite.’ Kortom, in onze “Week van de Webinars” een zinvol en mooi Webinar over “Studiesucces en tussenjaar, kansen en gevaar”. Ik hoop als decaan dat Danielle deze webinar nog voor veel scholen, ouders en leerlingen mag geven.’

 

‘ Ik zou andere kringen aanraden het ook zo te organiseren’

 

Scholen van decanenkring havo/vwo Eindhoven e.o. bieden hun leerlingen en ouders gelegenheid op maandagavond 15 maart 2021 deel te nemen aan workshop Tussenjaarplan. In februari 2020 vond deze plaats in de aula van het Novalis college en het jaar daarvoor bij het Heerbeeck College. Decaan en voorzitter van deze kring Laurie Rademakers schreef hierover. “Er was een tekst opgesteld door het TussenjaarKenniscentrum en deze heb ik verstuurd in onze decanenkring en binnen onze school. Het kenniscentrum voorzag zelf in de registratie van de aanmeldingen en de financiën. De workshop is inhoudelijk ook erg goed bevallen: deze is zowel informatief als activerend. Daniëlle Vogels geeft de workshop met humor, wat ook nodig is bij zo’n onderwerp als dit, wat voor sommige ouders toch enigszins beladen is.

 

Er zitten een aantal oefeningen in de workshop waarbij zowel leerlingen als ouders nadenken over de inhoud en de risico’s van een mogelijk tussenjaar, en daarna gaan de leerlingen en ouders met elkaar in gesprek. Tussendoor wordt er allerlei informatie gegeven over mogelijkheden, risico’s, tips voor ouders, etc. Dit is een sterke opbouw naar mijn mening. Ook ouders en leerlingen waren enthousiast en gaven aan dat het erg verhelderend was.

Volgend jaar wordt de workshop voor leerlingen van scholen binnen onze decanenkring op een andere school gegeven binnen de kring. Ik zou andere decanenkringen ook aanraden om het zo te organiseren, indien je om te beginnen 1 school hebt die het een avond wil faciliteren. Het kost je dan eens in de zoveel tijd(/jaar) wat tijd en je leerlingen hebben er wel ieder jaar profijt van. Echt een aanrader wat mij betreft!”

 

Psychologie van de studiekiezer

 

Onderstaand artikel is geschreven door decaan bovenbouw van het Maerlant-Lyceum in Den Haag Sabina Randebrock. Zij biedt leerlingen van haar school en hun ouders elk jaar gelegenheid om deel te nemen aan deze workshop. Zelf bracht zij een bezoek aan de TussenjaarBeurs op 1 december 2018 en nam daar deel aan workshop Tussenjaarplan. Samen met haar eigen zoon, die in 6 vwo zit, haar man en enkele leerlingen en hun ouders. Zij beschrijft hier hun ervaringen.

‘Als decaan bovenbouw begeleid ik dit jaar 160 6vwo-leerlingen, 28 van hen zijn mijn mentorleerlingen, eentje is mijn zoon. Velen zullen hun studiekeuze overhaast en onder druk van het eindexamen maken. Het uitvalspercentage van studenten in het 1e studiejaar is hoog. Tijdens de “Leergang Psychologie van de Studiekiezer”, die ik dit jaar aan de HvA heb gevolgd (en die ik alle decanen van harte kan aanraden) werden de belemmeringen belicht waarmee onze leerlingen en kinderen bij hun studiekeuze te maken hebben. Eén ervan is hun hersenontwikkeling. De meesten zullen pas midden twintig volledig in staat zijn tot zelfstandige besluitvorming en lange-termijn-planning. De Nederlandse hoogleraar Neuropsychologie Erik Scherder zegt in een interview met de Volkskrant zelfs: “Docenten en ouders zijn de prefrontale cortex van tieners.”

Ook onze snel veranderende wereld maakt de studiekeuze niet eenvoudiger. De optie een tussenjaar te nemen is dan best aantrekkelijk, maar ook behoorlijk beangstigend. In één van de masterclasses van mijn leergang kwam ik in aanraking met het TussenjaarKenniscentrum. Begin december ben ik met mijn man, mijn zoon en een klein groepje ouders en leerlingen van mijn school op pad gegaan naar de “Tussenjaarbeurs” en de aansluitende “Workshop Tussenjaarplan”. Dat bleek achteraf een uitstekend plan. Iedereen was enorm enthousiast.

 

 ‘Krachtig door eenvoud’

 

We kregen informatie over de risico’s en mogelijke voordelen van een tussenjaar en inspiratie voor de invulling ervan. Ouders moesten onder ogen zien, dat zij met hun goedbedoelde adviezen en de bereidheid om voor alles oplossingen te bedenken een risicogroep vormen. Professor Scherder zegt terecht, dat wij jongeren onze steun bij hun besluitvorming nodig hebben, maar met overbezorgdheid, organisatiedrift of het onbeperkt openen van de geldkraan schiet niemand iets op.

De workshop was krachtig door zijn eenvoud. De vragen die ons als gezin werden voorgelegd zouden wij het liefst aan de keukentafel willen bespreken, maar het komt er gewoon niet van. Tijdens de workshop raakten wij als gezin wél verwikkeld in een diepgaand gesprek met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. We hebben aan het tussenjaarplan als team samengewerkt, dat heeft ook mijn zoon zo ervaren. En dat was winst.

Ook als decaan heb ik geprofiteerd. Stel een leerling die zich na februari voor een studie inschrijft de vraag: “Heb je er eigenlijk écht zin in?” U zult verbaasd zijn.’