TussenjaarKenniscentrum

Onafhankelijk en deskundig

Invloed van ouders op een tussenjaar

Als ouder kunt u – ook onbedoeld en ongemerkt – positieve en negatieve invloed hebben op wat een tussenjaar voor uw kind kan betekenen. Deelnemen aan workshop Tussenjaarplan helpt om uw kind hierbij goed te kunnen begeleiden.

Wilt u uw kind helpen bij studiekeuze? Op Studiekeuzekind vindt u hiervoor veel waardevolle informatie en kunt u vragen stellen. Bekijk ook het boek Coach je kind bij toekomstkeuzes en het gratis Studiekeuze Stripboek

Ervaringen en tips van andere ouders

Peter, docent in het hoger onderwijs en vader van Kim, vreesde voor een verloren jaar toen zij na haar eindexamen in 2018 een tussenjaar wilde. In dit filmpje vertelt hij aan oprichter van het TussenjaarKenniscentrum Daniëlle Vogels hoe hij hiernaar anders ging kijken toen hij samen met zijn dochter deelnam aan workshop Tussenjaarplan. En hoe hij hier 2 jaar later naar kijkt.

‘Mijn dochter Isabelle zei dat ze haar tussenjaar zelf wilde invullen, maar ze kwam niet in actie’, vertelt Nancy.  Daarom schreef zij hen in 2018 samen in voor workshop Tussenjaarplan. Hoewel Isabelle daar geen zin in had, was ook zij daarna blij dat ze hieraan meededen. Onder meer omdat haar moeder hierdoor wat meer afstand nam en haar meer ruimte gaf om zelf dingen op te pakken. Lees over het tussenjaar van Isabelle en wat Nancy in september 2021 vertelde over haar ervaring als moeder hiermee.

tussenjaar ervaring ouder

Hier nog enkele ervaringsverhalen en tips van ouders met een kind dat al een tussenjaar heeft gehad. Wilt u ook uw ervaring en tips delen? Neem dan contact op.

Vera’s zoon had een tussenjaar in 2005/2006

Wat deed jouw zoon in zijn tussenjaar?

Van september tot december een cursus Spaans in Salamanca via een organisatie. Van december tot mei  was hij thuis om te werken (geld verdienen om weer op reis te gaan en een zinvolle tijdsbesteding)  en open dagen van universiteiten te bezoeken en meelopen bij studies van zijn keuze. In mei en juni deed hij een vervolgcursus Spaans in Valencia. Cursus en verblijf had hij toen zelf geregeld met de school daar.

Hoe was dit voor jou als ouder?

Heel spannend dat hij alleen op pad ging zonder precies te weten waar hij terecht kwam. Ik vond het wel prettig dat een organisatie in Nederland het regelde. Ik was afhankelijk van de momenten dat mijn zoon via een internetcafé contact opnam. Voor mij was het echt loslaten en erop vertrouwen dat hij zijn weg zou vinden in een land waar hij de taal niet sprak en voor hem betekende het:  zelf zijn problemen ter plekke oplossen en hulp inschakelen wanneer hij het niet zelf kon oplossen.

Hoe kijk jij hierop terug?

Een geweldige ervaring. Het heeft mij verbaasd hoe volwassen en zelfstandig hij al was. Hij kwam als een ander mens, vol zelfvertrouwen, terug. Na dit tussenjaar heeft hij een andere studiekeuze gemaakt dan hij in eerste instantie op het oog had. En hij merkte bij de start van zijn studie dat hij veel zelfstandiger was dan heel veel andere eerstejaars studenten. Hij was inmiddels gewend zelf zijn keuzes en beslissingen te maken. Hij heeft nog steeds veel plezier van zijn kennis van de Spaanse taal en hij maakt makkelijker contact met buitenlandse studenten en collega`s.  Zonder het tussenjaar had hij een andere studiekeuze gemaakt waar hij misschien niet zo gelukkig mee was geweest. Door zijn tussenjaar ervaringen en de beheersing van een extra taal heeft hij ook andere mogelijkheden gehad tijdens zijn studie (begeleiden van buitenlandse studenten) en bij zijn eerste baan (stage lopen bij Europese Unie).

 Mijn tips voor ouders van scholieren die een tussenjaar overwegen:

Goed overleggen met je kind wat hij/zij wil gaan doen in het tussenjaar. Tijd inplannen om in dat jaar ook serieus te kijken naar een vervolgopleiding, tijd voor bezoek aan open dagen en voor eventueel meelopen met studenten om ook echt een beeld te krijgen van de inhoud van de studie of opleiding. Het is heel waardevol wanneer een kind alvast leert om (korte tijd) op eigen benen te staan en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Niet bang zijn dat jouw kind daarna niet meer gaat studeren. Maak eventueel gebruik van een van de vele organisaties die helpen een tussenjaar in te vullen of van een keuzecoach om duidelijk te krijgen welke opleiding voor jouw kind het meest geschikt is. Mijn zoon heeft een extra jaar nodig gehad om de goede keuze te maken en was heel gemotiveerd om aan zijn studie te beginnen, zijn 1 jaar jongere zus heeft eerst een opleiding van 4 jaar gedaan om er daarna achter te komen dat het niet de goede keuze was en heeft daarna nog een andere opleiding gevolgd voordat zij op de juiste plek terecht kwam. Het is makkelijker om na een goed tussenjaar gemotiveerd een studie op te pakken dan na een “mislukte, verkeerde”  studiekeuze opnieuw te gaan studeren.

Conrad’s zoon haalde vorig jaar zijn havo-diploma en heeft nu een tussenjaar

Wat doet jouw zoon in zijn tussenjaar?

Zijn bijbaantje in de supermarkt werd uitgebreid tot bijna volledig. Van september tot en met december. Daarna is hij met een vriend voor drie maanden naar Indonesië vertrokken, om voetbaltraining te geven aan kinderen van 8 tot en met 16 jaar. Een stichting probeert daar kinderen een betere toekomst te geven door voetbaltraining. Niet alleen de sport, maar ook gezonde voeding en levensttijl staat daarbij centraal.

Wat vond jij ervan dat hij een tussenjaar wilde nemen?

In eerste instantie vond ik het helemaal niets. Liever zag ik dat hij in het ritme van studeren zou blijven, ik vond dit maar een ongewis avontuur.

Hoe kijk jij hier nu naar?

Ik merk nu al, op afstand, dat het veel met hem doet. Hij is zich bewust van de bevoorrechte positie die hij heeft als westerse jongere, bovendien heeft het werken met kinderen hem iets meer doen overtuigen van zijn keuze voor de Pabo.

Hoe heb jij dit als ouder zelf beleefd?

Het is mooi om te zien hoe je kind los van jou zijn bestemming vindt. Je kunt heel veel tegen hem aanpraten, hem in contact brengen met allerlei mensen, hij zal het toch zelf moeten ondervinden. Ik vind het moeilijk om op letterlijk duizenden kilometers afstand te zitten, maar loslaten moet ergens beginnen. Dit is een ervaring die hij voor de rest van zijn leven meeneemt. Het is heel waardevol.

Wat zijn jouw tips voor andere ouders van scholieren die een tussenjaar overwegen?

Zorg dat je kind al in zijn examenjaar met een ‘plan’ komt voor zijn of haar tussenjaar. Zo wordt een tussenjaar veel doelgerichter. Met “een beetje werken, een beetje reizen” kom je er niet. Dan gaat je kind ‘zwemmen’. Wij hebben als ouders heel bewust met de jongens om tafel gezeten om te helpen, maar ook om te vragen wat hun precieze plannen nu waren.

Susanne’s dochter had vorig jaar een tussenjaar

Wat deed jouw dochter in haar tussenjaar?

Ze heeft veel gewerkt, is erg bezig geweest met het maken van een goede studiekeuze (open dagen en meeloopdagen gedaan) en verder heeft ze twee reizen gemaakt; naar NYC en naar Bali. Ze had meer willen reizen, maar door de ziekte en het overlijden van mijn vader is dat niet helemaal gelukt.

Wat vond en vind jij hier als ouder van en hoe is dit voor jou?

Ik heb het tussenjaar sterk aangeraden, omdat ze totaal geen idee had wat ze wilde gaan doen. Examen doen aan de middelbare school én tegelijkertijd een goede keuze maken is erg moeilijk, als je geen idee hebt. Een jaar rust doet goed.

Wat zijn jouw tips voor andere ouders van scholieren die een tussenjaar overwegen?

Maak vooraf een plan, omdat anders de kans bestaat dat het jaar om is voordat het is begonnen en je nog geen stap verder bent. Ik hoor ook verhalen van jongeren die een heel jaar thuis op de bank hebben gezeten en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Heb je al wel een idee, probeer dan eens mee te lopen in een bepaald beroep. Het is de beste manier om te bekijken of het iets voor jou is.